Het bestuur maakt het samen met de directeur mogelijk dat  de kinderen goed onderwijs krijgen. Zowel de directie (en natuurlijk het team) als het bestuur hebben een grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat gegeven wordt.

Hieronder staan enkele belangrijke beleidsdocumenten.

 1. bestuursverslag
 2. Code voor goed bestuur
 3. Gewaarmerkt jaarverslag 2019
 4. Kwaliteitsverslag onderwijsinspectie
 5. klachtenregeling Crescendo
 6. De EBG organisatie
 7. Privacyverklaring 
 8. protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
 9. protocol Meldcode en Meldplicht
 10. Registratieformulier klachten
 11. Managementstatuut
 12. statuten EBG
 13. Schoolgids 2021-2022
 14. Jaarkalender 2021-2022
 15. Schoolplan 2021 2025
 16. Jaarverslag 2020
 17. ondersteuningsplan 2021-2025