Het bestuur maakt het samen met de directeur mogelijk dat  de kinderen goed onderwijs krijgen. Zowel de directie (en natuurlijk het team) als het bestuur hebben een grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat gegeven wordt.

De bestuursadvies commissie heeft begin november een positief advies uitgebracht over de benoeming van nieuwe bestuursleden. De algemene ledenvergadering van de EBG heeft 14 december het advies overgnomen en ingestemd met de benoeming per 1 januari 2023 van mevr. Patricia Huisman-Spuijbroek (Voorzitter), mevr. Gracita Linger, mevr. Aafje Veer, mevr. Ama Carr naast het eerder benoemde bestuurslid mevr. Militia Herfst en de uitvoerend bestuurder mevr. Muriël Dalgliésh.

Hieronder staan enkele belangrijke beleidsdocumenten.

 1. Statuten Ver. Scholen der EBG in Amsterdam. 08-02-2022 .pdf
 2. Code voor goed bestuur
 3. SBP EBG nov. 2021
 4. Herstelonderzoek inspectie onderwijs jan. 2022.pdf
 5. Managementstatuut nov. 2021
 6. Jaarverslag 2020 + verslag Toezichthouder
 7. Bestuursverslag 2021 + verslag Toezichthouder
 8. Goedkeurende controleverklaring jaarrekening_2021
 1. Klachtenregeling Crescendo
 2. Registratieformulier klachten
 3. Privacyverklaring 
 4. protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
 5. protocol Meldcode en Meldplicht
 6. Veiligheidsplan Crescendo 2021-2022
 1. Schoolgids 2022-2023
 2. Jaarkalender Crescendo schooljaar 2022-2023 2
 3. Schoolplan Crescendo 2021-2025
 4. SchoolOndersteuningsProfiel Crescendo 2022
 5. ondersteuningsplan 2021-2025 (SWV)
 6. Passende ondersteuning voor alle leerlingen (SWV)