info juni 2017

Geachte ouders,

Dit is alweer de voorlaatste Info van dit schooljaar.
U heeft al een brief ontvangen over 6 juni. De school sluit dan om 12.00 uur. De leerkrachten bezoeken die middag de Learning Fair die in Zuidoost wordt georganiseerd.
De leerlingen van groep 6 hebben gisteren een geweldige voorstelling gegeven in het Bijlmerparktheater. De belangstelling was groot en de kinderen hebben geweldig gedanst. Het was een hele belevenis, waar heel veel werk voor is verzet.
De leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de Cito eindtoets gehad. Vel leerlingen hebben volgens verwachting gescoord. Bij een aantal leerlingen was de score aanleiding het schooladvies te heroverwegen. Zij scoorden hoger dan verwacht. Ik wens de leerlingen veel succes op de nieuwe school straks in september.
Juni is de maand van de schoolreisjes. Ook deze maand gaan de kinderen weer op schoolreisje. Daar zijn kosten aan verbonden. Ik  verzoek u tijdig de bijdrage bij de leerkracht te voldoen.
Er zijn deze maand veel activiteiten. We hebben ze bij elkaar gezet in deze info. Ook op onze website staat alles vermeld.

Ik wens u een fijne maand toe.

Glenn Lashley

 

Ouderbijdrage
Misschien heeft u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald. Dan heeft u deze maand nog de gelegenheid dat te doen. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is heeft de school uw bijdrage hard nodig om allerlei festiviteiten voor de kinderen te bekostigen. De ouderbijdrage is € 20,50 per kind. Bij twee of meer kinderen is het € 36,50. Wij vragen u a.u.b. uw bijdrage voor dit schooljaar  over te maken op rekening NL98 INGB 0000169170 t.n.v. Scholen Evangelische Broedergemeente. (Let op! Dit is een nieuw nummer). Vermeldt u daarbij de naam van uw kind. U kunt de bijdrage ook contant voldoen bij juf Carmen.

Piramide
Deze maand zijn er twee bijeenkomsten van Piramide.
Op 6 juni is het thema Verkeer en op 27 juni is het thema Zomertijd.
De bijeenkomsten zijn voor de ouders van peuters en kleuters en beginnen om 8.30 uur. We eindigen om 10.00 uur. U krijgt weer informatie over het thema en wat u ook thuis daarmee kunt doen.

Overstap
Op maandag 12 juni is de negende bijeenkomst van Overstap voor de ouders van de groepen 3. Dit keer is de bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek, dus niet op school. De ouders krijgen nog bericht over het tijdstip van aanvang. Ook het nieuwe adres van de bibliotheek wordt vermeld.

Sportdag
Op maandag 19 juni is er sportdag voor alle leerlingen op de velden van FC Amsterdam.

Schoolreisjes
De kleutergroepen gaan op vrijdag 16 juni op schoolreisje naar Kids City. Zij zullen zich goed kunnen vermaken in deze geweldige speeltuin. De leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel. U krijgt nog nader bericht over de tijden.

Schoolkamp groep 8
De leerlingen van groep 8 gaan van 5 tot en met 7 juli op kamp naar Heino. Hiermee sluiten zij op een plezierige manier de basisschoolperiode af.

Pinksteren
Maandag 5 juni is het Tweede Pinksterdag. De kinderen hebben dan geen school.

Learning fair.
Op 6 juni gaan de leerkrachten naar de Learning Fair in Zuidoost. De school sluit die dag om 12.00 uur

Day for Change

Van 30 mei tot en met 7 juli zullen de groepen 8 meedoen aan Day for Change, een project van de Rabobank. De leerlingen krijgen twee gastlessen, een over microkrediet en een over ondernemerschap. De kinderen zullen een eigen “ bedrijfje” starten.

Bliksemconcert
Leden van het Philharmonisch Orkest treden op voor de kleutergroepen. Dit concert vindt op 2 juni op school plaats.

Bliksemstage.
De leerlingen  van groep 7 gaan op 6 en 8 juni op bliksemstage bij verschillende bedrijven. Dit wordt georganiseerd door de Rabobank. De kinderen bezoeken: ING bank, Manpower uitzendbureau, Holiday Inn, Rijksmuseum, De Brakke Grond, Stagebureau Gemeente Amsterdam

Plannen doe je zo.
Tussen 14 en 16 juni zullen de leerlingen van groep 8 een cursus “plannen” krijgen, waar ze leren hoe zij  hun agenda kunnen bijhouden. Dit alles met het oog op het komend jaar wanneer zij op het voortgezet onderwijs zijn.

Herdenking Slavernij Verleden
De leerlingen van groep 8 zijn aanwezig bij de herdenking van het Slavernijverleden in het Bijlmerpark Theater op 30 juni.

 

info juni 2017