Leerlingen groeien op in een steeds complexere samenleving. Om straks goed te kunnen leven in die samenleving is allereerst kennis nodig, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan en leren goed samen te leven en samen te werken met anderen. Om leerlingen dit goed aan te leren, gebruiken we de methode van de Vreedzame School. 

Pijlers daarbij zijn de basiswaarden, te weten:

  1. We horen bij elkaar – groepsvorming
  2. Conflicten lossen we zelf op – conflicthantering
  3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
  4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
  5. Iedereen draagt zijn steentje bij – verantwoordelijkheid
  6. Anders dan een ander zijn we allemaal – diversiteit