Basisschool Crescendo is een christelijke school van de Evangelische Broeder Gemeente


De school heeft een evangelische grondslag en ontleent haar bestaansrecht aan haar christelijke identiteit. 

Dit is een vast- en herkenbaar onderdeel van de school. Dat is te zien aan de keuzes die we maken in ons  onderwijs, de begeleiding van de kinderen en de omgang met elkaar.