DAGELIJKS ONDERWIJS EN TALENTONTWIKKELING

Iedere dag begint uw kind in de eigen groep. Er wordt dagelijks veel aandacht besteed aan de kernvakken rekenen, taal en lezen.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen taal, lezen en rekenen goed leren gebruiken, besteden we méér tijd aan deze hoofdvakken dan de gemiddelde school. Leerlingen krijgen meer uren taal-, lees- en rekenles dan op andere scholen om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan.

Naast de kennisontwikkeling bij rekenen, taal en lezen, besteden we veel aandacht aan de religieuze-, culturele-, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Bij alle vakken gebruiken de leerlingen dagelijks hun eigen laptop om na de lessen van de leraar de leerstof te verwerken en meer of moeilijker te oefenen.

Digitale geletterdheid, waaronder Mediawijsheid en Informatievaardigheden zijn daarbij nieuwe vakken in de school waaraan we steeds meer aandacht besteden.

Wat de leerlingen naast het rekenen, lezen, taal etc.. doen en op welke dagen in het schooljaar kunt hier op de Jaarkalender  zien.

BREDESCHOOL KORTVOORT TALENTONTWIKKELING

De Brede School Zuidoost organiseert alleen of met andere scholen uit de buurt allerlei naschoolse activiteiten, aansluitend op de schooldag in alle mogelijke talent- en vormingsgebieden. Ook doen Crescendo leerlingen hier aan mee.  Op de website van Brede School Zuidoost kunt u alle informatie daarover lezen en uw kind aanmelden. Er wordt al met de volgende activiteiten meegedaan :

Activiteit

Talentgebied

Dag

Tijd

Groep

School

Taekwondo

Sport en Gezondheid

maandag

14:30 - 15:30

3 en 4

Crescendo

Gezond Eten & Koken

Sport en Gezondheid

maandag

14:30 - 15:30

5 en 6

Crescendo

Sport & Spel

Sport en Gezondheid

maandag

14:30 - 15:30

2

Crescendo

Panna Knock Out

Sport en Gezondheid

dinsdag

14:30 - 15:30

7 en 8

Crescendo

Free Martial Arts

Sport en Gezondheid

dinsdag

14:30 - 15:30

3 en 4

Crescendo

Techniek voor kleuters

Techniek en Natuur

dinsdag

14:30 - 15:30

2 en 3

Crescendo

Beauty Ondernemers

Sport en Gezondheid

woensdag

14:30 - 15:30

5 en 6

Crescendo

Zaalvoetbal

Sport en Gezondheid

woensdag

14:30 - 15:30

5 en 6

Crescendo

Hiphop/ Streetdance

Kunst en Cultuur

woensdag

14:30 - 15:30

7 en 8

Crescendo

Zingen en Swingen

Kunst en Cultuur

donderdag

14:30 - 15:30

2 en 3

Crescendo

Engels SpellingBee

Burgerschap en Taalvorming

donderdag

14:30 - 15:30

5 en 6

Crescendo

Basketbal

Sport en Gezondheid

donderdag

14:30 - 15:30

7 en 8

Crescendo