Iedere dag begint uw kind in de eigen groep. Er wordt dagelijks veel aandacht besteed aan de kernvakken rekenen, taal en lezen.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen taal, lezen en rekenen goed leren gebruiken, besteden we méér tijd aan deze hoofdvakken dan de gemiddelde school. Leerlingen krijgen meer uren taal-, lees- en rekenles dan op andere scholen om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan.

Naast de kennisontwikkeling bij rekenen, taal en lezen, besteden we veel aandacht aan de religieuze-, culturele-, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Bij alle vakken gebruiken de leerlingen dagelijks hun eigen laptop om na de lessen van de leraar de leerstof te verwerken en meer of moeilijker te oefenen.

Digitale geletterdheid, waaronder Mediawijsheid en Informatievaardigheden zijn daarbij nieuwe vakken in de school waaraan we steeds meer aandacht besteden.