Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Wij realiseren ons dat we zorgplicht hebben. Daarbij richt onze school zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons school-ondersteuningsprofiel (SOP) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

De school neemt deel aan netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen.

In stadsdeel Amsterdam-Zuidoost zijn er afspraken gemaakt over de invulling van het Zorgteam op een school, de routes Passend Onderwijs Zuidoost en de partners waarmee samengewerkt wordt. Met name met de Ouder-Kind-Adviseur (OKA) wordt heel nauw samengewerkt door de intern begeleider van de school.

Wij hebben een Zorgplan opgesteld om duidelijk te maken hoe de zorgstructuur van de school is georganiseerd. Dit zorgplan is geschreven voor ouders, leraren, de Inspectie voor het Onderwijs en het bestuur van de Crescendoschool.