Op dit moment werken er 22 personeelsleden partime / fultime op basisschool Crescendo.

De directeur van de school vormt samen met de intern begeleider en de bouwcoördinatoren het managementteam van de school. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over onderwijs en opvoeding.

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven alle leerlingen sportlessen.