Goede communicatie tussen u als ouder en ons als school vinden we erg belangrijk. Goed contact tussen ouders en de school zorgt voor een positieve beïnvloeding van uw kind. Samen maken wij de toekomst voor uw kind beter.

Vanuit school houden wij u op verschillende manieren op de hoogte van alle informatie.

Oudergesprekken

Gedurende het schooljaar vinden er minstens drie oudergesprekken plaats. Tijdens zo’n gesprek bespreekt u samen met de leraar hoe het leren in de afgelopen periode is gegaan en welke verwachtingen er zijn voor de komende periode.

Ouderapp ‘Parro’

Snelle en duidelijke informatie verstrekken vinden we belangrijk. Daarom maken wij wekelijks gebruik van het communicatiemiddel Parro.

Als u deze app op uw telefoon installeert, bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws vanuit school, kunnen we veilig foto’s delen, nodigen we u vliegensvlug uit voor een gesprek op school, regelen we vrijwilligers voor de sportdag, enz.enz.

De Nieuwsbrief

Iedere laatste vrijdag van de maand sturen we u een nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief houden we u iets uitgebreider op de hoogte van allerlei zaken die spelen bij ons op school.

De Schoolgids

In de jaarlijkse schoolgids staat belangrijke informatie over huishoudelijke en onderwijskundige onderwerpen binnen de school die u nodig heeft. De schoolgids wordt jaarlijks aangevuld met een schoolgidsbijlage.

U kunt de schoolgids hier vinden. 

De schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 vindt u hier : Jaarkalender 2022-2023 2

Schoolveiligheidsplan

Basisschool Crescendo streeft ernaar in alle facetten een veilige school te zijn. Alle personeelsleden hebben zowel op het gebied van fysieke veiligheid als op het gebied van sociale veiligheid, taken en bevoegdheden die in dit Veiligheidsplan beschreven staan. Het ICT-veiligheidsprotocol is een apart onderdeel betreffende de ICT-veiligheid op school. Zie hier de  Privacyverklaring 

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis. Daarover leest u meer in
onze schoolgids en hier