In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en personeelsleden. De MR komt op voor de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel.

De MR denkt mee en heeft een adviserende rol op allerlei zaken zoals de inhoud en organisatie van het dagelijks onderwijs, veiligheid, financieel beleid, personeelsbeleid, e.d. Daarnaast heeft de MR een controlerende taak en voert controle uit op het beleid.

Voor contact met de MR kunt u een mail sturen naar mr@crescendoschool.nl

  1. Even voorstellen
  2. MR Reglement
  3. MR Statuut
  4. Jaarverslag MR 2020
  5. Jaarverslag MR 2021