De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die de extra activiteiten op Crescendo mogelijk maakt. 

De OR organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten en zaken die plaatsvinden in onze school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de sportdag, Koningsspelen, het sinterklaasfeest en het kerstdiner. 

Met de hulp van de ouders in de OR lopen al dit soort activiteiten een stuk soepeler. Wilt u meedoen? Geeft u dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. 

Hieronder treft u belangrijke ouderbrieven.

Ouderbijdrage