Als uw zoon of dochter ziek is, kunt u dit aan ons dit dezelfde dag vóór 08.00 uur via Parro, de communicatie-app, doorgeven. U kunt ook vóór schooltijd tussen 08.00 uur en 08.30 uur bellen met de administratie van de school. Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt, nemen wij telefonisch contact met u op via het door u opgegeven contactnummer in de leerling-administratie of sturen we u een privé-bericht via Parro.

Zorgt u er dus altijd voor dat de school de juiste telefoonnummers of emailadressen van u heeft!