Rabobank

Basisschool Crescendo heeft en jarenlange samenwerking met de Rabobank. De Rabobank ziet het als haar maatschappelijke taak onderwijs aan kinderen in achterstandssituaties te ondersteunen. Veel culturele activiteiten maar ook aspecten van de persoonlijke ontwikkeling worden mogelijk gemaakt.
De beide filmpjes geven een goed beeld van de verschillende aspecten van de samenwerking.
Crescendo is heel blij met deze samenwerking die veel extra mogelijk maakt voor de kinderen.

De overeenkomst voor samenwerking wordt getekend door de directeur van de Rabobank en de heer Glenn Lashley, directeur van Crescendo

magazine Rabobank

Rabobank