Leerlingen

Zuidoost heeft een Kindercommissie. Een commissie met leerlingen uit groep 7 van zes (basis)scholen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost.

Kindercommissie Amsterdam Zuidoost

Leerlingen