De Crescendoschool is gekoppeld aan de EBG-kerk in Amsterdam Zuidoost. 

Veel leerlingen, hun ouders, en een groot aantal leerkrachten zijn verbonden aan de Evangelische Broeder Gemeente. Op onze school willen we op basis van onze christelijke grondslag kleur geven aan de identiteit, de strategische koers en de uitgangspunten van de school. De aandacht voor christelijke normen en waarden is verweven in het dagelijks onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met verschillende overtuigingen besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk vorming en geestelijke stromingen. Wij leren onze leerlingen goed met elkaar om te gaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen. Specifiek christelijke feesten die horen bij het geloof van de Evangelische Broeder Gemeente krijgen alle aandacht.