top of page
Schoolgids.png

Over basisschool Crescendo

Kwaliteitszorg

cresendo_1_van_1_19.jpg

Wat is kwaliteitszorg?

Kwaliteitszorg omvat alle initiatieven en maatregelen die de school onderneemt om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en te verbeteren. Ons team onderzoekt actief de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingenpopulatie op verschillende niveaus (schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau) volgens het Handelingsgericht Werken.  Het onderwijsleerproces wordt vervolgens afgestemd op deze behoeften.

 

Ons team voert systematisch overleg met de intern begeleider om de voortgang van de leerlingen in het onderwijs te beoordelen en te evalueren of de gestelde doelen worden behaald. Evaluatie is van essentieel belang voor kwaliteitszorg, omdat het ons in staat stelt te identificeren wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. We hanteren een regelmatige en geplande evaluatiecyclus van 10 weken om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te beoordelen en te verbeteren.

bottom of page