top of page
Schoolgids.png

Verlof aanvragen

cresendo_1_van_1_11.jpg

Verlof & leerplicht

Omdat alle kinderen in Nederland recht hebben op goed onderwijs, geldt in Nederland voor kinderen vanaf vijf jaar oud, de leerplicht. Dat betekent dat kinderen buiten de vastgestelde vakanties om op school aanwezig moeten zijn.

Vrij nemen of extra verlof nemen voor vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor, mag niet volgens de leerplichtwet.

 

Soms kan een kind bij uitzondering vrijstelling krijgen van leerplicht. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een begrafenis of tijdens een verhuizing. U kunt in een dergelijk geval via de directie buitengewoon verlof aanvragen.

Zie daarvoor het verzuimprotocol van de school. 

bottom of page