top of page
Schoolgids.png

Medezeggenschapsraad (MR)

cresendo_1_van_1_12.jpg

Waarvoor kunt u bij de MR terecht?

Het ontwikkelen en implementeren van schoolbeleid wordt steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerkrachten, directie en bestuur.

 

Alle onderwerpen met betrekking tot het onderwijs op school worden besproken in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee en heeft een adviserende rol op allerlei zaken zoals de inhoud en organisatie van het dagelijks onderwijs, veiligheid, financieel beleid, personeelsbeleid, e.d. Daarnaast heeft de MR een controlerende taak en voert controle uit op het beleid.

 

Heeft u een onderwerp dat u graag besproken wilt hebben? Stuur dan een mail naar MR@crescendoschool.nl.

We nodigen u uit om aanwezig te zijn bij een MR-vergadering

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus altijd welkom om tijdens een vergadering aan te sluiten. De data voor deze vergaderingen is te vinden in de activiteitenkalender van de school. ​

Leden van de MR

Wilt u onderdeel uitmaken van de MR? Maak uw interesse dan vooral kenbaar via mr@crescendoschool.nl

Voorzitter

Dhr. Ramon Williams

Ondervoorzitter

Dhr. Hurvy Howard

1e Secretaris

Mevr. Lydia Verbond

Lid

Mevr. Leticia Amonimaa

Lid

Mevr. Consuela  Zeefuik

MR - document

MR reglement

MR statuut - afgeleid van modelreglement

MR statuut

Even voorstellen

bottom of page