top of page
Schoolgids.png

Over basisschool Crescendo

De ontwikkeling van uw kind

is onze prioriteit

cresendo_1_van_1_10.jpg

Onze school

Ons doel is om alles uit de leerlingen te halen, zodat ze kunnen doorstromen naar voortgezet onderwijs dat bij hen past. Wij besteden veel aandacht aan taal, lezen en rekenen, maar vinden muziek, sport, creatieve expressie en zwemmen ook erg belangrijk.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn en/of gemaakt worden door inspirerende leraren. De leraren op Crescendo bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen door continu nieuwsgierigheid te stimuleren. Daarnaast zorgen zij met hun open houding voor een goede relatie tussen de leraar en leerling, zodat ieder kind gekend en gezien wordt.

Schoolactiviteiten

Openbare bibliotheek van Amsterdam

Eén keer per jaar brengen we een bezoek aan de bibliotheek rondom een bepaald thema.

De schoolbibliotheek

Een moderne collectie kinderboeken die de kinderen wekelijks kunnen lenen.

Verteltassen

De verteltassen bevatten een prentenboek met bijbehorende spelletjes om het boek tot leven te brengen.

Leerorkest

De kinderen leren vanaf groep 5 een muziekinstrument te bespelen.

Culturele uitjes

Gedurende het jaar zijn er diverse culturele uitjes zowel binnen als buiten de school.

Schoolzwemmen

Groep 5 gaat wekelijks voor zwemles naar het Bijlmerbad.

Visie & Missie

Onze visie is het creëren van een inclusieve en inspirerende leeromgeving waarin diversiteit wordt gevierd, individuele groei wordt gestimuleerd en elk kind de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Wij koesteren de diversiteit van elk kind en streven we ernaar om leerlingen, ongeacht de inhoud van het rugzakje, te ondersteunen en te begeleiden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde en succesvolle mensen.

Kernwaarden

Christelijke identiteit

Diversiteit

Talentontwikkeling

Digitalisering

Evangelische Broedergemeente

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde spreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië. Een nieuwe bloei heeft de Broedergemeente in Nederland ervaren, vanaf begin jaren 60 van de 20e eeuw, toen in steeds groeiende aantallen mensen uit Suriname naar Nederland kwamen. Zij brachten hun manier van Broedergemeente mee, naar Europa. Er zijn sindsdien Broedergemeenten vooral in de grote steden, zoals in Amsterdam Zuidoost, maar ook op andere plekken.
 

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Zij ziet zich duidelijk in de verantwoording die wij dragen voor de mensen en de wereld waarin wij mogen leven. Hierbij hoort ook een bijzondere zorg voor de ontwikkeling en opvoeding van onze kinderen. In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun
thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk
leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Basisschool Crescendo werd opgericht op 5 september 1993 door de Evangelische Broedergemeente en bevindt zich sindsdien in Amsterdam Zuidoost.

cresendo_1_van_1_6.jpg
bottom of page