Onze school is een bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die uitgaat van het geloofsgoed van de Evangelische Broeder Gemeente. Bij onze school is een voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De aandacht voor christelijke normen en waarden is verweven in het dagelijks onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met verschillende overtuigingen besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk vorming en geestelijke stromingen. Wij leren onze leerlingen goed met elkaar om te gaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen. Specifiek christelijke feesten die horen bij het geloof van de Evangelische Broeder Gemeente krijgen alle aandacht.