Welkom bij basisschool Crescendo Een veilige omgeving Wij zijn een vreedzame school

Gaat uw kind naar de schakelklas ? Helaas mogen de ouders vanwege corona niet naar school komen voor uitleg. Hierbij een korte uitleg met dit filmpje.

Uw kind heeft nog geen zwemdiploma ? Geef hem/haar nu HIER op voor gratis zwemles in de zomervakantie. zie verder www.amsterdam.nl/schoolzwemmen

Vanaf 2 juni kan iedereen zich laten TESTEN als ze minimaal 24 uur lang symptomen hebben van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). Klik op de link ‘coronatest’ hieronder, hoe te handelen om getest te worden. Click on the link below, how to act to get tested.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de scholen vanaf 8 juni volledig opengaan. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen een protocol ontwikkeld. Klik op onderstaand protocol figuur om te lezen hoe iedereen moet handelen op en nabij de school. https://www.crescendo-school.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf

Hoe gaat de school om met het coronavirus

https://www.rivm.nl/

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19)

Crescendo

Crescendo is een christelijke basisschool van de Evangelische broe­der­gemeente in Amsterdam. Op onze school worden kinderen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De leraren van onze school gebruiken christelijke normen en waarden als basis voor het geven van goed onde­rwijs. Klik hier voor het schoolplan.

Daarnaast doet de school er alles aan om een veilige plek te zijn waar kinderen met plezier verblijven. Daarom zijn we een vreedzame school. We besteden ook veel aandacht aan sport, kunst en cultuur en nemen deel aan verschillende buitenschoolse activiteiten.

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft aan, dat de school een privacy-administratie moet bijhouden. En dat zij daarmee aan kan tonen dat er verantwoord wordt omgegaan met de privacygegevens van de leerlingen, hun ouders en haar medewerkers. Het bestuur en Crescendo wordt daarin bijgestaan door een externe privacy toezichthouder. Privacy is een doorlopend proces waarbij alle gegevens worden geanalyseerd, bijgehouden, verbeterd en verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn. Met gegevens worden niet alleen de naam, adres en leerresultaten bedoeld, maar ook foto’s en filmpjes door wie dan ook gemaakt. Meer over hoe de school hier mee omgaat en de AVG kunt u hier lezen.

Kinderen kunnen iedere woensdag in de zomervakantie meedoen aan sportactiviteiten. En zij kunnen zich muziekaal elke dag laten verrassen in het Muziekcentrum

https://www.amsterdam.nl/midzomermokum/

Basisschool Crescendo
Kortvoort 61c
1104 NA te Amsterdam Zuidoost

Tel. : (020) 695 71 78

Adjunct-directeur: Mala Bindraban

Administratie: Carmen Martin en Izaïrra Piña

Wilt u uw kind aanmelden op onze school?

Aanmelden
0

Opgericht in

0

Leerlingen

0

Groepen

0

Personeelsleden

Search
Generic filters
Obv woordencombinatie
    Home