Welkom op de site van bassischool Crescendo.

Crescendo is de basisschool van de Evangelische Broedergemeenten met christelijke normen en waarden. We besteden dagelijkse aandacht aan het christelijke geloof door de dag te beginnen met de morgenzegen waarbij het gebed en het lezen van de dag-teksten centraal staan.

Met 200 leerlingen zijn wij een kleine, sfeervolle school met persoonlijke aandacht voor elk kind. Op Crescendo hebben we als doel om kinderen te helpen kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. Die toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de onze. Ontwikkelingen gaan in een sneller tempo. Wij bereiden, samen met u als ouders, onze leerlingen voor op deze toekomst.

Wilt u meer weten over onze school en onderwijs, kijk en luister naar deze video of maak een afspraak via administratie@crescendoschool.nl om verder kennis te maken.

Met vriendelijke groet,

Dwight Wielingen, directeur basisschool Crescendo