Ouders

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Crescendo heeft dit schooljaar 2021-2022, 12 groepen.

groepsindeling schooljaar 2021-2022

Onderwijsassistenten in de kleutergroepen

Angela Schwaak

Onderwijsassistenten groep 3 t/m 8

Angela Schwaak ,

Haidy Smiet  en

Corinne Brown

Interne begeleiders

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.  Patricia Sniekers is voor de school onze IB’er

Bouwcoördinatoren

Deze leerkrachten coördineren de activiteiten van een aantal groepen.
Ze leiden de vergadering en bespreken vergaderpunten met de directie.
Marion Rigters, Lydia Verbond

Taalcoördinator

De taalcoördinator stimuleert en onderhoudt het taalonderwijs op school.

Rekencoördinator

De rekencoördinator verwerft extra kennis op rekengebied en gebruikt deze zodat zij in staat is om veranderingsprocessen wat betreft het rekenonderwijs in de school te verbeteren en te coördineren.

Projectcoördinator cultuureducatie

De cultuurcoördinator is de verbindende schakel tussen school en de culturele omgeving en coördineert de culturele activiteiten op school.

Coördinator ICT

Henk Boldewijn

Verzuimcoördinator en Administratie

Izaïrra Piña

Conciërge

Shamipersad Isri (Shami)

Directie

Theo Lansu (interim directeur),

Gymnastiek

Muriël Leter en Henk Boldewijn

Vakanties

VakantieData
Herfstvakantie16 okt. 2021 t/m 24 okt 2021
Kerstvakantie25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Krokusvakantie19 febr. 2022 t/m 27 febr. 2022
Goede Vrijdagvrijdag 15 april 2022
2e Paasdagmaandag 18 april 2022
Meivakantie30 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdagdonderdag 26 mei (vrijdag 27 mei ook vrij)
Tweede Pinksterdagmaandag 6 juni 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 aug. 2022

De studiedagen zijn op: nog nader te bepalen
Houd u er rekening mee bij het plannen van uw vakantie?

Schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden gelijk en alle dagen hebben dezelfde school­tijden.

Alle groepen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Alle kinderen blijven op school over onder toezicht van de groepsleerkracht.

Basisschool Crescendo

Basisschool Crescendo is in 1993 opgericht door de Evangelische Broedergemeente en staat sinds die tijd in Amsterdam Zuidoost. Er werken op dit moment 20 personeelsleden. Er zijn groeps- en ondersteunende leerkrachten. Een aantal personeelsleden geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles in de klas goed te laten verlopen. Dit zijn de onderwijsassistenten, de conciërge en de verzuimcoördinator. Een Kind Ouder Adviseur is op de ma-,di-,do- en vrijdag op school werkzaam. Haar naam is Esmeralda Castillion.

Voor alle groepen zijn de schooltijden gelijk en alle dagen hebben dezelfde schooltijden.

De deuren van de school gaan om 8.15u open en om 8.30uur beginnen de lessen, de school eindigt om 14.30 uur.

De kleutergroepen gaan door hun eigen ingang naar binnen. De groepen 3 en 4 gaan vanuit de binnenstraat naar hun klassen, de groepen 5 t/m 8 gaan via de trap naar de bovenverdiepingen.

Bij het ophalen van de kinderen van de kleutergroepen vragen we u om bij het hek van de speelplaats te wachten. Komt u niet te vroeg, dit stoort de lessen in de groepen.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de naschoolse opvang voor hun kind. Zij zijn vrij om een kinderdagverblijf te kiezen voor de opvang. De school kan eventueel behulpzaam zijn met het geven van adressen van organisaties die deze opvang aanbieden.

Schoolverzekering leerlingen

De school betaalt voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering. Uw kind is tijdens de schooltijd en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school georganiseerd worden, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis. Daarover leest u meer in onze schoolgids. De vrijwilligheid van de ouderbijdragen is belangrijk omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, los van de financiële situatie van de ouders. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte en de doelen waaraan de school het geld van de vrijwillige bijdrage besteed. Crescendo kent een continurooster waarbij de kinderen tussen de middag, voor de lunchpauze verplicht op school blijven. Er is dan sprake van schooltijd en ook hiervoor mag de school geen verplichte bijdrage vragen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in die kosten worden gevraagd.

Ook dit schooljaar kunt u de vrijwillige ouderbijdrage voldoen met de Stadspas. De Stadspas kunt u aanvragen bij de Ouder Kind Teamadviseur (OKT) van de school. Voor meer informatie over De Stadspas klik hier.

 

Gymrooster

Gymnastiek

De leerlingen krijgen gymles van Juf Muriël Leter en Henk Boldewijn.

Groep 1/2 kleuters

Deze groepen maken gebruik van het speellokaal in de school. Wilt u zo vriendelijk zijn gymkleding (T shirt en broek) voor uw kind(eren) aan te schaffen. Gymschoenen met witte of grijze zool mee, blote voeten mag ook.

Groep 3 t/m 8 leerlingen

Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal bij de school. Op de gymdagen dienen de kinderen gymkleding (T shirt en broek) en gymschoenen zonder zwarte zolen, mee te nemen. Noteer a.u.b. de naam in gymschoenen, kleding en op de tas.

Geen gymkleding mee, dan zit de leerling op de bank in de gymzaal. Er zitten niet meer dan 2 leerlingen op de bank, zijn er meer leerlingen zonder gymkleding dan blijven die in de klas bij de leerkracht. Na 3x geen gymkleding mee : gesprek met de gymleerkracht. Na 4x geen gymkleding mee : gesprek met de gymleerkracht, met de leerling en de ouders / verzorgers.

Neem een washandje mee om je af te vegen na de gymles. Leerling mag wel ’n deo-roller meenemen.

Groep 5 leerlingen

De leerlingen van groep 5 hebben 1 keer zwemles op de donderdag  en  1 keer bewegingsonderwijs / gymnastiek op dinsdag

Juf Muriël Leter en meester Henk Boldewijn

de herfstvakantie zit er weer op. En over ruim 6 weken vieren we Sinterklaas. Daarna bereiden we ons voor op de Kertsviering. Nog

0 dagen 0 uren 0 minuten 0 seconden

Mobiele telefoons

Veel kinderen beschikken over een mobiele telefoon en nemen die mee naar school. Voor werkende ouders is het fijn als zij op deze manier contact kunnen houden met hun kind. Onder schooltijd leidt zo’n mobieltje erg af. Vandaar dat we hebben afgesproken dat de leerlingen hun telefoon bij de leerkracht inleveren als zij op school komen. Na schooltijd krijgen ze hem weer terug. Er wordt goed opgepast dat ze niet kwijt raken, want daarvoor zijn ze te kostbaar. En natuurlijk kunnen ouders via de administratie belangrijke berichten voor hun kind doorgeven.

Ouder-kind adviseur

Ook op Crescendo is een ouder-kind adviseur. Mw. Nadia Cairo is vier dagen per week op school en is beschikbaar voor ouders en leerkrachten. Esmeralda kan helpen bij het opvoeden, samen met ouders kijken naar oplossingen als het misschien op school even niet lekker gaat, ouders wegwijs maken als hulp van buiten wordt gezocht. Ook kan mw. Nadia Cairo de leerkrachten ondersteunen als de thuissituatie van het kind vragen oproept en het leren op school beïnvloedt. Als ouders en leerkrachten de hulp van de ouder-kind adviseur nodig hebben kunnen zij zich het beste richten tot de interne begeleider op school.

Informatieplicht

Directie en leerkrachten worden regelmatig gevraagd door GGD, Raad voor de Kinderbescherming of andere instanties informatie te geven over het functioneren van een leerling op school. De school in de persoon van de Interne Begeleider geeft informatie als daarom wordt gevraagd. Ook is de school verplicht het Meldpunt Kindermishandeling in te schakelen als er een vermoeden bestaat van kindermishandeling. Vanzelfsprekend neemt de Interne Begeleider eerst contact op met de ouders om het probleem bespreekbar te maken en te zoeken naar een oplossing,

Ziekte leerling

Bij ziekte van een kind worden de ouders verzocht de leerkracht van de betreffende groep nog dezelfde dag voor 8.30 uur op de hoogte te stellen. Ouders kunnen het bericht ook aan de administratie voor 9.00uur doorgeven.

De schoolarts

De schoolarts mevr. M. Stuart, is te bereiken op nr. 020-5555744. De schoolverpleegkundige is mevr. Maria de Rijk.
De doktersassistente is mevr. Ninon Williams.

Schooltandarts

Indien u tussentijds contact met de schooltandarts wenst is deze te bereiken via Jeugdtandverzorging Amsterdam: telefoon: 020 – 6166332

Ouders