Wie kent het kind beter dan de ouders zelf?

We maken graag gebruik van uw kennis om de  leerresultaten van uw kind positief te beïnvloeden. Als u regelmatig op school bent en thuis vaak met uw kind over school praat, gaat het meestal veel beter met uw kindveel op school. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders, leerling en leraar zorgt voor minder schooluitval, betere leerprestaties en minder uitval in het vervolgonderwijs

Ouderbetrokkenheid doet ertoe!