Ouders

Groepsindeling schooljaar 2018-2019

Crescendo heeft dit schooljaar 17 groepen.

GroepenLeerkracht(en)
Groep 1⁄2 AMarion Rigter en Beatrix Best
Groep 1⁄2 BJoyce van Genderen
Groep 1⁄2 CGlenda van Hoop
Groep 1⁄2 DAigisch Winter en Margo Kent
Groep 3 AAlicia Sabajo
Groep 3 BFlorence Ons
Groep 4 AJacinta Clair
Groep 4 BNatatcha Wijngaarde
Groep 5 AChiquita Haakmat
Groep 5 CLydia Verbond (schakelklas)
Groep 6 AJudith Viereck
Groep 6 BDenise Dixon
Groep 7 ARinette Rotsburg
Groep 7 BJoan Akkrum
Groep 7 CFarah Balaydin en Hurvy Howard
Groep 8 AHaydi Vreden
Groep 8 BGhislain Levant

Onderwijsassistenten in de kleutergroepen

Maritza Wezel en Nanda Ramsodit

Onderwijsassistenten groep 3 t/m 8

Angela Schwaak ,  Ilse Rozenblad ,

Lucia tevreden ,  Haidy Smiet  en

Corinne Brown

Interne begeleiders

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Marion Rigters (groep 1, 2 en 3) en Judith Danning (groep 4, 5. 6, 7 en 8).

Bouwcoördinatoren

Deze leerkrachten coördineren de activiteiten van een aantal groepen.
Ze leiden de vergadering en bespreken vergaderpunten met de directie.
Onderbouw: Marion Rigters, Middenbouw: Lydia Verbond, Bovenbouw: Ghislain Levant

Taalcoördinator

De taalcoördinator stimuleert en onderhoudt het taalonderwijs op school.

Rekencoördinator

De rekencoördinator verwerft extra kennis op rekengebied en gebruikt deze zodat zij in staat is om veranderingsprocessen wat betreft het rekenonderwijs in de school te verbeteren en te coördineren.

Projectcoördinator cultuureducatie

De cultuurcoördinator is de verbindende schakel tussen school en de culturele omgeving en coördineert de culturele activiteiten op school.

Coördinator ICT

Henk Boldewijn

Frontoffice medewerker

Izairra Pina

Verzuimcoördinator en Administratie

Carmen Martin

Conciërge

Shamipersad Isri (Shami)

Directie

Glenda Acton (directeur), Mala Bindraban (adjunct directeur)

Gymnastiek

Henk Boldewijn en Simone van Egdom

Vakanties

VakantieData
Herfstvakantiema 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantiema 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Krokusvakantiema 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdagvrijdag 10 april 2020
2e Paasdagmaandag 13 april 2020
Meivakantiemaandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaartsdagdonderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdagmaandag 1 juni 2020
Zomervakantiemaandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

De studiedagen zijn op: ( de data volgen z.s.m. )
Houd u er rekening mee bij het plannen van uw vakantie?

Schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden gelijk en alle dagen hebben dezelfde school­tijden.

Alle groepen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Alle kinderen blijven op school over onder toezicht van de groepsleerkracht.

Basisschool Crescendo

Basisschool Crescendo is in 1993 opgericht door de Evangelische Broedergemeente en staat sinds die tijd in Amsterdam Zuidoost. Er werken op dit moment 35 personeelsleden. Er zijn groeps- en ondersteunende leerkrachten. Een aantal personeelsleden geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles in de klas goed te laten verlopen. Dit zijn de onderwijsassistenten, de conciërge en de verzuimcoördinator. Een Kind Ouder Adviseur is op de ma-,di-,do- en vrijdag op school werkzaam. Haar naam is Esmeralda Castillion.

Voor alle groepen zijn de schooltijden gelijk en alle dagen hebben dezelfde schooltijden.

De deuren van de school gaan om 8.15u open en om 8.30uur beginnen de lessen, de school eindigt om 14.00 uur.

De kleutergroepen gaan door hun eigen ingang naar binnen. De groepen 3 en 4 gaan vanuit de binnenstraat naar hun klassen, de groepen 5 t/m 8 gaan via de trap naar de bovenverdiepingen.

Bij het ophalen van de kinderen van de kleutergroepen vragen we u om bij de ingang te wachten. Komt u niet te vroeg, dit stoort de lessen in de groepen.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de naschoolse opvang voor hun kind. Zij zijn vrij om een kinderdagverblijf te kiezen voor de opvang. De school kan eventueel behulpzaam zijn met het geven van adressen van organisaties die deze opvang aanbieden.

Schoolverzekering leerlingen

De school betaalt voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering. Uw kind is tijdens de schooltijd en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school georganiseerd worden, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd.

Gymrooster

Gymnastiek

De leerlingen krijgen gymles van Meester Henk Boldewijn en juf Simone van Egdom.

Groep 1/2

Deze groepen maken gebruik van het speellokaal in de school. Wilt u zo vriendelijk zijn gymkleding voor uw kind(eren) aan te schaffen.

Groep 3 t/m 8

Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal bij de school. Op de gymdagen dienen de kinderen gymkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen, een handdoek en een paar extra sokken mee te nemen. Noteer a.u.b. de naam in gymschoenen, kleding en op de tas.

Meester Henk

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
08.30 – 09.158 ME8 ME
09.15 – 10.008 HV8 HV
10.00 – 10.457 FB7 FB
10.45 – 11.15PauzePauze
11.15 – 12.007 JA7 JA
12.00 – 12.30PauzePauze
12.30 – 13.156 RR6 RR
13.15 – 14.006 DD6 DD

Gymrooster kleuters

Klas
08.45 – 09.301/2 MR
09.30 – 10.151/2 JG
10.15 – 11.001/2 GH
11.15 – 12.001/2 AW

Juf Simone

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
08.30 – 09.151/2 MR3 FO1/2 MR1/2 MR3 FO
09.15 – 10.001/2 JG3 AS1/2 JG1/2 JG1/2 AS
10.00 – 10.451/2 GH4 FB/HH1/2 GH1/2 GH4 NW
10.45 – 11.15PauzePauzePauzePauzePauze
11.15 – 12.001/2 AW5 CH1/2 AW1/2 AW5 CH
12.00 –12.30PauzePauzePauzePauzePauze
12.30 – 13.155 LVMRT4 NW5 LV
13.15 – 14.006 JV4 FB / HH6 JV

de Zomervakantie is voorbij, het schooljaar is weer begonnen. De herfstvakantie begint op maandag 21 oktober 2019. Nog …

0 dagen 0 uren 0 minuten 0 seconden

Mobiele telefoons

Veel kinderen beschikken over een mobiele telefoon en nemen die mee naar school. Voor werkende ouders is het fijn als zij op deze manier contact kunnen houden met hun kind. Onder schooltijd leidt zo’n mobieltje erg af. Vandaar dat we hebben afgesproken dat de leerlingen hun telefoon bij de leerkracht inleveren als zij op school komen. Na schooltijd krijgen ze hem weer terug. Er wordt goed opgepast dat ze niet kwijt raken, want daarvoor zijn ze te kostbaar. En natuurlijk kunnen ouders via de administratie belangrijke berichten voor hun kind doorgeven.

Ouder-kind adviseur

Ook op Crescendo is een ouder-kind adviseur. Esmeralda Castillion is vier dagen per week op school en is beschikbaar voor ouders en leerkrachten. Esmeralda kan helpen bij het opvoeden, samen met ouders kijken naar oplossingen als het misschien op school even niet lekker gaat, ouders wegwijs maken als hulp van buiten wordt gezocht. Ook kan Esmeralda de leerkrachten ondersteunen als de thuissituatie van het kind vragen oproept en het leren op school beïnvloedt. Als ouders en leerkrachten de hulp van de ouder-kind adviseur nodig hebben kunnen zij zich het beste richten tot de interne begeleider op school.

Informatieplicht

Directie en leerkrachten worden regelmatig gevraagd door GGD, Raad voor de Kinderbescherming of andere instanties informatie te geven over het functioneren van een leerling op school. De school in de persoon van de Interne Begeleider geeft informatie als daarom wordt gevraagd. Ook is de school verplicht het Meldpunt Kindermishandeling in te schakelen als er een vermoeden bestaat van kindermishandeling. Vanzelfsprekend neemt de Interne Begeleider eerst contact op met de ouders om het probleem bespreekbar te maken en te zoeken naar een oplossing,

Ziekte leerling

Bij ziekte van een kind worden de ouders verzocht de leerkracht van de betreffende groep nog dezelfde dag voor 8.30 uur op de hoogte te stellen. Ouders kunnen het bericht ook aan de administratie voor 9.00uur doorgeven.

De schoolarts

De schoolarts mevr. M. Stuart, is te bereiken op nr. 020-5555744. De schoolverpleegkundige is mevr. Maria de Rijk.
De doktersassistente is mevr. Ninon Williams.

Schooltandarts

Indien u tussentijds contact met de schooltandarts wenst is deze te bereiken via Jeugdtandverzorging Amsterdam: telefoon: 020 – 6166332

Ouders